Nhanh gõHầu hết mọi người chi tiêu ở một số máy tính giờ một ngày. Dự kiến ​​hơn một chục năm, chúng tôi sẽ sử dụng bàn phím là một trong những thiết bị chính để giao tiếp với máy tính. Bao nhiêu thời gian để bạn gõ? Dưới đây là một chương trình trực tuyến cho phép bạn kiểm tra tốc độ gõ, và thông qua đào tạo hàng ngày cho phép cô ấy để có hiệu quả tăng lên.

speedtyping-link

gõ nhanh

Kiểm tra tốc độ đánh máy

gõ nhanh


.