Бързо писанеПовечето хора прекарват пред компютъра няколко часа на ден. Очаква се, че в продължение на десетина години, ние ще използвате клавиатурата, като едно от основните средства за комуникация с компютъра. Колко време ви пиша? По-долу е програма, онлайн, която ви позволява да проверите скоростта на пишеща машина, както и чрез ежедневно обучение дава възможност за ефективно я увеличи.

speedtyping-link

бързо писане

Скорост на изпитване типизиране

бързо писане


.