Kliknij w pole wprowadzania tekstu i sprawdź jak szybko potrafisz pisać na klawiaturze. Czas zostanie włączony po pierwszym naciśnięciu klawisza. Kliknij High score aby zobaczyć najlepsze wyniki.
UWAGA: Do prawidłowego działania programu online wymagana jest zainstalowana Java JRE6.0. Zobacz Jak używać witryny do szybkiego pisania.