Jak używać darmowych aplikacji online na stronach FasterReader'a

Dla prawidłowego działania programów online w witrynie FasterReader wymagana jest Java Runtime Enviroment SE 6. Najnowszą wersję można pobrać ze strony http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Jeśli używasz przeglądarki Firefox to wymagana jest Java w wersji conajmniej 6 update 10. Zobacz dlaczego Java nie działa w Firefox
Możesz zobaczyć także: Używanie wtyczki Java w Firefox


Test prędkości pisania

Test prędkości pisania na klawiaturze jest programem online, który pozwala zmierzyć szybkość pisania na klawiaturze. Mierzy ilość poprawnie wpisanych słów na minutę oraz ilość wpisanych znaków.


Poniżej przedstawiono kolejne kroki pracy z tym programem:

 1. Na ekranie startowym klikamy w pole wprowadzania tekstu.

    Typing speed test - first step

  ,a następnie zaczynamy wpisywać kolejne pojawiające się wyrazy. Po naciśnieciu pierwszego klawisz zostaje włączony czas i odliczane jest 60 sekund. W tym czasie mierzona jest szybkość i poprawność pisania wyrazów na klawiaturze. Naciśnięcie spacji lub entera powoduje przejście do pisania następnego wyrazu.
 2. W każdym momencie można zacząć test od początku wciskając przycisk Typing speed test stop button , który przekieruje nas na ekran startowy. Patrz punkt 1.

Po zakończeniu gry pojawia się ekran do wpisania nicka. Ekran ten pojawi się tylko wówczas gdy gracz wpisze conajmniej 5 poprawnych słów. Nick musi składać się conajmniej z 5 a mniej niż 30 znaków.
Po poprawnym wpisaniu nicka pojawia się lista najlepszych 10 wyników plus wynik gracza i dwa wyniki obok wyniku gracza.

UWAGA:Aby gracz mógł zapisać swój wynik w bazie najlepszych wyników, musi zaakceptować certyfikat w momencie wczytywania strony. W przeciwnym razie nie będzie możliwości zapisania i wyświetlenie wyników online. Wówczas pojawią się przykładowe wyniki offline


Słowne tetris Typing tetris - free online game to speed typing on keyboard

Słowne tetris jest darmową grą online do zabawy,nauki i ćwiczenia szybkiego pisania na klawiaturze. Polega na wpisywaniu i kasowaniu spadających wyrazów poprzez ich szybkie pisanie. Pozwala sprawdzić prędkość pisania i porównać ją z innymi wynikami w bazie najlepszych wyników online
Poniżej przedstawiono opis ekranu startowego:

  Typing tetris - startup

 1. Przed rozpoczęciem można ustawić poziom szybkości spadania słów. Po rozpoczęciu gry na ustawionym poziomie, gracz otrzymuje startową ilość punktów.
 2. Główny ekran gry, na którym pojawiają się spadające słowa które należy skasować poprzez poprawne wpisanie.
 3. Przycisk play oraz przycisk najlepszych wyników. Po naciśniećiu play pojawia się ekran gry.

  Typing tetris - game

 1. Ekran wpisywania słów.
 2. Słowo aktualnie do wpisania. Litery poprawnie wpisane wyświetlają się na niebiesko. Błędnie wpisane litery nie zmieniają koloru wyrazu. Po wpisaniu prawidłowo całego wyrazu, wyraz znika.
 3. Następne słowo do wpisania.
 4. Niepoprawnie wpisane słowa.
 5. Poziom gry.
 6. Poziom gry.
 7. Liczba wpisanych poprawnie słów w ramach poziomu. Po osiągnięciu góry ekranu wpisywania słów, przechodzi się do następnego poziomu.
 8. Aktualny wynik
 9. Przycisk pauzy i stopu. W grze można zrobić pauzę również kombinacją klawiszy Ctrl+P . Kolejne naciśnięcie kombinacji powoduje kontynuację gry. Przycisk stop powoduje zakończenie gry. Po naciśnięciu przycisku stop, możliwe jest tylko rozpoczęcie gry od nowa.
 10. Słowo bomba - po wpisaniu takiego słowa kasowane są dodatkowe linie.
  • word small bomb powoduje skasowanie 1 linii dodatkowo
  • word medium bomb powoduje skasowanie 2 linii dodatkowo
  • word large bomb powoduje skasowanie 3 linii dodatkowo
  • word mega bomb powoduje skasowanie wszystkich niepoprawnie wpisanych słów

Po zakończeniu gry pojawia się ekran do wpisania nicka. Ekran ten pojawi się tylko wówczas gdy gracz przejdzie conajmniej jeden poziom. Nick musi składać się conajmniej z 5 a mniej niż 30 znaków.
Po poprawnym wpisaniu nicka pojawia się lista najlepszych 10 wyników plus wynik gracza i dwa wyniki obok wyniku gracza.

UWAGA:Aby gracz mógł zapisać swój wynik w bazie najlepszych wyników, musi zaakceptować certyfikat w momencie wczytywania strony. W przeciwnym razie nie będzie możliwości zapisania i wyświetlenie wyników online. Wówczas pojawią się przykładowe wyniki offline

  Typing tetris - high score

 1. Suwak do przewijania najlepszych wyników. Najlepsze wyniki zawierają następujące kolumny:
  • Pozycja
  • Nick
  • Wynik
  • Poziom
  • Poprawne wpisane znaki/min
  • Poprawne wpisane słowa/min
  • Poprawne wpisane znaki
  • Poprawne wpisane słowa
  • Data gry

Tasowane słowne tetris Shuffle typing tetris - online game link

Zasady gry w słowne tetris są takie same jak w grze Słowne tetris za wyjątkiem tej, że w grze Tasowane słowne tetris litery w słowach zostały przetasowane. Aby skasować słowo gracz musi odgadnać i wpisać je prawidłowo zgodnie ze słownikiem.