Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics Services, μια ανάλυση του Δικτύου παρέχονται από την Google, Inc ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, προκειμένου να βοηθήσει στην ιστοσελίδα αναλύει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το site. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των IP διεύθυνση) θα μεταδίδονται και αποθηκεύονται από το Google στους servers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα ιστοσελίδα για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστοχώρων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με ιστοσελίδες και χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή όταν επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Το Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνσή σας IP με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας, εντούτοις παρακαλούμε να σημειώσετε ότι στην περίπτωση αυτή, η χρήση όλων των χαρακτηριστικών του χώρου μπορεί να μην είναι δυνατή με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με εσάς το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.